Skip to main content
 街头小吃摊 > 烧烤 >

烧烤茄子步骤用料

2020-06-16 21:59 浏览:

 用料

 茄子

 蒜

 小米椒

 烧烤蘸料

 生抽

 蚝油

 香菜

 葱

 油

烧烤茄子步骤用料

 烧烤茄子的做法

烧烤茄子步骤用料

 蒸茄子

烧烤茄子步骤用料

 蒜 小米椒 切末儿                                                      烧烤蘸料 生抽 蚝油                                                  搅拌均匀                                                                     炒香

 蒸好的茄子 一分为二   涂抹蘸料  蒸3分钟

烧烤茄子步骤用料

 葱 香菜 切末儿      撒在茄子上      淋热油                 ~出锅啦~